Жданович
Олеся
Петрівна

Доктор історичних наук, асистент

 • ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

  27.05.1979, селище Володарка Київської області

 • ОСВІТА ВИЩА

  Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, 1997 – 2002.

 • АСПІРАНТУРА / ДОКТОРАНТУРА

  Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

  • 2002 – 2006.
  • 2015 – 2018.
 • НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ

  Кандидат історичних наук, 2007. Доктор історичних наук, 2021.

 • НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

  Антична історія, історія раннього християнства, ранньосередньовічна епоха та історія Візантії.

 • КАНДИДАТСЬКА / ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

   

  КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ «Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст. - 325 р.)» 2006. Науковий керівник: Ставнюк Віктор Володимирович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ «Візантійська імперія і варварський світ у Менандра Протектора»

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

Монографії:
1. Аріанство в епоху Константина Великого. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – 222 с.
2. Кочовики і Візантія у Менандра. Монографія. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – 236 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. В. В Латишев як представник історико-філологічного напряму російської науки про античність // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Випуск 18. – Київ, 2009. – С. 293-301
 2. Основоположник грецької християнської історіографії – Євсевій Кесарійський // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 11. – С. 137-144.
 3. Економіка візантійських провінцій // Економічна історія України. Історико-економічне дослідження в двох томах. – Том. 1. Київ: Ніка-Центр, 2011. – С. 179-187.
 4. Варвари на Боспорі (ІІІ-ІХ ст.) // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Випуск ІІІ. – Одеса, 2011. – С. 200-201.
 5. Традиції та звичаї тюрків очима ромеїв (на основі перекладу фрагменту "Історії" Менандра Протектора). // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. - Випуск 110. - К., 2012 - С. 23-25.
 6. Візантійське посольство до тюрків за твором Менандра Протектора. // УІЖ. - № 5. - К., 2012. - С. 157-164.
 7. Взаємини кочовиків Причорноморського степу з Візантійською імперією протягом IV–VI ст. на основі свідчень візантійської авторів. // Збірник наукових праць Національного Науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. К.: ННДІУВІ, 2013.– Т. ХХХІ. – 213-232.
 8. Філософські вчення у ранній Візантії: пошуки сенсу буття. // Україна в Центрально-Східній Європі. - Вип. 2012-2013 рр. – Київ, 2013. - C. 51-64.
 9. Кочовики Степу і Візантійська імперія у IV-VI ст. (на основі свідчень візантійських авторів) // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип 14. - Київ, 2014. - C. 13-28.
 10. Авари та їх взаємини з Візантійською імперією у праці Менандра Протектора. // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 48. - Київ : Київський університет, 2014 – С. 149-164.
 11. Образ варвара-кочовика у ранньовізантійських грецьких текстах. // Текст и образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – Київ, 2016. – С. 30-39.
 12. Римська імперія епохи Діоклетіана і Константина: основні тенденції розвитку політичної історії // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. - Київ, 2016. - Вип. 5. - С. 138-148.
 13. Візантійський історик Менандр Протектор та його епоха. // Гілея. Науковий вісник. – Випуск 146 (№ 7) Частина 1. Історичні науки. – Київ, 2019. С. 45-49.
 14. Джерела та історіографія по історії давніх тюрків // Гілея. Науковий вісник. – Випуск 156 (№ 5). Історичні науки. – Київ, 2020. С. 39-45.
 15. Варварська периферія Візантійської імперії (до питання про етногенез тюркських народів раннього середньовіччя) // Етнічна історія народів Європи. – Випуск 62. – Київ, 2020. – С. 60-68.
 16. Варвари-кочовики в орбіті економічних інтересів Сасанідського Ірану та Візантії // Часопис Української історії. Вип. 43. – Київ, 2021. – С. 7-14.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Менандр Протектор. История: О посольствах тюрков к персам и византийцам в 568 г. (перевод и комментарии) // Золотоордынское обозрение - № 1 (3) – Казань, 2014 - С. 22-33
 2. Посольство Земарха в ставку тюркского кагана (перевод и комментарии к фрагментам труда Менандра Протектора) // Золотоордынское обозрение. – № 2 (4). – Казань, 2014 – С. 6-21
 3. Кочевники и Византийская империя в трудах ранневизантийских историков IV-VI вв. // Золотоордынское обозрение. - № 1 (7) – Казань, 2015. – С. 33-49.
 4. Посольства аваров к Византии у Менандра Протектора (комментированный перевод фрагментов источника) // Золотоордынское обозрение. – Т. 4. - № 4. – Казань, 2016 – С. 881–893.
 5. Diplomatic relationship between Avars and Byzantine Empire by Menander Protector // Textus et Studia. – Krarow, 2017. -P. 139-151.
 6. The economic life of Turks of the Grade Turkic Khanate based on the materials of Menander Protector // Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi Bildirileri-1, 2, 3. – Yayıntarihi: Aralık 2019. p. 365-371.

Науково-популярні видання:
1. Зі Скандинавії у Причорномор’я. Військове мистецтво готів на теренах України. – Київ: Темпора, 2017. – 96 с.
2. Воїни степів. Гуни на території України. – Київ: Темпора, 2017. – 76 с.
3. Авари в Європі: кочовики в системі візантійської дипломатії раннього Середньовіччя. – Київ: Темпора, 2019. – 80 с.
4. Великий Тюркський каганат: кочова імперія євразійських степів. – Київ: Темпора, 2019. – 72 с.

 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© Усі права захищені 2011-2023